Garanti

Norsk Dør gir 2 års garanti mot eventuelle fabrikasjonsfeil.

Vi gjør oppmerksom på at man plikter å melde fra om eventuelle feil og mangler snarest etter at de blir, eller burde blitt, oppdaget, dersom man vil reklamere. Venter man i mer enn rimelig tid vil reklamasjonsretten frafalle. Dersom feil eller mangler oppdages før montering skal man ikke montere eller ta i bruk produktet før dette eventuelt er avklart med produsent.

Garantien gjelder ikke dersom produktet er håndtert, montert eller oppbevart på uforsvarlig måte, eller i et miljø som ikke var tiltenkt for det aktuelle produkt. For innerdører generelt er det viktig at de ikke utsettes for ulikt klima (temperatur og fuktighet) på hver side av døren over lang tid. Dette kan medføre at dørbladet slår bue. Våre slette dører kan i slike tilfeller leveres med klimainnlegg (aluminiumsskikt) som motvirker dette.

Dersom vridere, sylindere, skilt eller annet som vil sette merke på produktet, påmonteres, tas dette som tegn på at produktets overflate og utførelse generelt er funnet i orden og akspetert. Viser ellers til avsnittet over.

Transportskader som ikke er anmerket fraktbrev ved mottak vil ikke bli erstattet, dette i henhold til transportørenes regler.

Tre er et levende materiale

Våre produkter er i all hovedsak fremstilt av treverk i en eller annen form. Variasjon i utseende og farge er en del av treverkets, og dermed våre produkters essensielle egenskaper. Variasjon vil ikke være en feil, men et naturlig uttrykk i komponentene som inngår i våre produkter.

Da tre er et levende materiale kan det heller ikke utelukkes at bevegelser eller endringer i treet vil kunne påvirke også overflater som er levert ferdigbehandlet. Dette kan være gulning ved kvister, mindre sprekker eller liknende. Farger vil av normale årsaker også kunne falme noe av sollys. Av disse grunner kan det være nødvendig med løpende vedlikehold av overflatebehandlingen.

Det gis ikke garanti mot kvistgjennomslag på malte karmer eller andre kvistholdige materialer. Er dørene montert i et belastende miljø eller i værharde strøk, vil vedlikeholdet måtte tilpasses dette. Skulle ovennevnte endringer skje anses ikke dette som mangel ved produktet. Standard ytterdører må monteres under takutstikk eller overbygg for å beskytte mot direkte regnvann.

Skader som oppstår grunnet dårlig beskyttelse mot regnvann dekkes ikke av garantien, og vil ikke anses som mangel ved produktet. For ytterdører med kompaktlaminat (kvalitet K+) er dørbladet garantert mot vannskader, også når døren står utsatt til. Velg kvalitet K+ om du er usikker på hvor mye regn døren vil utsettes for. Ytterdører med mørk farge må stå skjermet mot sollys. Direkte sollys på mørke farger kan gi svært høy overflatetemperatur. Dette kan igjen føre til at dørbladet krummer seg, og man risikerer at malingsoverflaten kan falme eller sprekke.

Kontakt oss

Har du spørsmål om våre produkter? Send oss en melding i skjemaet under

Showroom

På fabrikken har vi et utstillingrom hvor du kan se et utvalg av våre produkter. Ta gjerne kontakt om du vil komme på besøk og få informasjon om hvilke løsninger vi kan tilby.

Se kart og veibeskrivelse her

Finn din forhandler

Norsk dør har forhandlere flere steder i landet. Finn din nærmeste forhandler her. Har vi ikke forhandler i i ditt nærområde må du gjerne kontakte oss, så leverer vi direkte til din adresse


Finn din forhandler

Brosjyre, nye priser fra 1. oktober 2023

Her kan du bla i vår siste brosjyre med oppdaterte priser gjeldende fra 1. oktober 2023. Stort utvalg av både innerdører og ytterdører.


Se i brosjyren